کد مطلب : 74520 تاریخ مطلب : 1400/07/04

سوم مهرماه (ولايتمداري،جوانان،علم ودانش پژوهي)

هفته دفاع مقدس

#ما_مقتدريم

سوم مهرماهولايتمداري،جوانان،علم و دانش پ
ژوهي

@arakasnaf
نیمتا روزنامه های صبح کشور