کد مطلب : 74505 تاریخ مطلب : 1400/06/28

فراخوان اعضاي صنف خدمات خودرويي و برق خودرو شهرستان اراک جهت شرکت در انتخابات هيئت مديره و بازرس اتحادي

فراخوان اعضاي صنف خدمات خودرويي و برق خودرو شهرستان اراک جهت شرکت در انتخابات هيئت مديره و بازرس اتحادي
نیمتا روزنامه های صبح کشور