کد مطلب : 74436 تاریخ مطلب : 1400/05/30

در جلسه روساي کميته‌هاي تخصصي کرونا به رياست آيت الله رئيسي مطرح شد:

قدرداني رئيس جمهور از تلاشهاي اتحاديه ها و اصناف، نيروي انتظامي، وزارت بهداشت و وزارت راه در راستاي اجراي اصول بهداشتي/ تمام توان کشور براي تسريع در تامين و واردات واکسن به کار گرفته شود

‍ ‍ در جلسه روساي کميته هاي تخصصي کرونا به رياست آيت الله رئيسي مطرح شد:

??قدرداني رئيس جمهور از تلاشهاي اتحاديهها و اصناف، نيروي انتظامي، وزارت بهداشت و وزارت راه در راستاي اجراي اصول بهداشتي/ تمام توان کشور براي تسريع در تامين و واردات واکسن به کار گرفته شود

??آيتالله دکتر سيد ابراهيم رئيسي رئيس جمهور، صبح امروز جمعه در جلسه روساي کميته هاي تخصصي ستاد ملي مقابله با کرونا، با اشاره به گفتگوي تلفني با رئيس جمهور چين گفت: در اين گفتگو بر تسريع در تامين واکسنهاي درخواست شده کشورمان تاکيد شد و رئيس جمهور چين نيز قول داد که همکاري لازم در اين زمينه از سوي توليدکنندگان واکسن در چين با ايران انجام شود.

??رئيس جمهور پس از ارائه گزارشي از ميزان رعايت پروتکلهاي بهداشتي در تعطيلات اخير، با تشکر از آحاد مردم براي مراعات دستورالعملهاي مصوب ستاد ملي مقابله با کرونا، از تلاشهاي اتحاديهها و اصناف، نيروي انتظامي، وزارت بهداشت و وزارت راه در راستاي اجراي اصول بهداشتي قدرداني کرد و افزود: اميدوارم با افزايش سطح مراعات مقررات بهداشتي از سوي عامه مردم بتوانيم هر چه سريعتر شيوع کرونا را مهار کنيم.

??دکتر رئيسي پس از ارائه گزارش وزارت بهداشت درباره آخرين وضعيت شيوع کرونا و اقدامات انجام شده در حوزه درمان و مقابله با بيماري اعم از تامين دارو، سرم، اکسيژن و افزايش تختهاي درماني با همکاري بخشهاي مختلف و نيز سرعت بخشيدن به واردات واکسن و نيز سطح کمي و کيفي رعايت پروتکلهاي بهداشتي در هيئات عزاداري، با تشکر از همکاري خوب هيئتها اظهار داشت: گزارشها حکايت از اجراي موفق و اثربخش تعطيلات، ممنوعيتها و محدوديتهاي مصوب ستاد دارد که لازم است از همکاري مردم و تلاشهاي دستاندرکاران حوزه بهداشت و درمان و نيز اصناف، بازاريان و هيئتهاي مذهبي براي اجراي مصوبات تشکر کنم.

??در اين جلسه مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملهاي ناظر به نحوه فعاليت اصناف در پاساژها و بازارهاي سرپوشيده را بازنگري و ارائه کند و همچنين در صدور مجوز براي توليد انواع واکسنهاي توليد داخل با رعايت جهات فني و تخصصي تسريع شود.

در اين جلسه بر لزوم توسعه کسب و کارهاي الکترونيک اعم از عرضه کالا، خريد و فروش و حمل و نقل آن تاکيد شد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور