کد مطلب : 74434 تاریخ مطلب : 1400/05/29

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي :پنجاه درصد صنوف استان مرکزي تعطيل شدند اراک - ايرنا

اراک - ايرنا - رئيس اتاق اصناف استان مرکزي گفت: 50 درصد صنوف استان مرکزي پيرو مصوبه ستاد کرونا براي جلوگيري از شيوع کوويد نوزده و کاهش تجمعات مردمي تا 30 مردادماه تعطيل شدند

پنجاه درصد صنوف استان مرکزي تعطيل شدند

اراک - ايرنا - رئيس اتاق اصناف استان مرکزي گفت: 50 درصد صنوف استان مرکزي پيرو مصوبه ستاد کرونا براي جلوگيري از شيوع کوويد نوزده و کاهش تجمعات مردمي تا 30 مردادماه تعطيل شدند.

جمشيد زند» روز سهشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: اين واحدهاي تعطيل شده در گروهاي شغلي 2، 3 و 4 هستند که مشمول تعطيلي قرار دارند و فقط گروههاي صنفي يک ميتوانند فعاليت داشته باشند.

وي اظهار داشت: کسبه معمولا در تعطيلي صنوف در رديف اول قرار دارند اما در واکسيناسيون جايگاهي براي اين قشر در نظر گرفته نشده که از متوليان بهداشت درخواست ميشود تا به واکسيناسيون اين قشر در اولويت قرار گيرد.

زند در ادامه افزود: 70 درصد فاز سوم بيمارستان آيت الله خوانساري اراک با کمک اصناف درحال ساخت است و کسبه استان مرکزي با شروع کرونا روزانه 40 هزار ماسک را توليد و در اختيار مردم قرار دادند.

وي اظهار داشت: اکنون اصناف اراک براي کمک به کادر درمان اراک د رحال ساخت پايگاه اورژانس اصناف در ورودي منطقه گردو اهتمام جدي دارند.

57 هزار صنف مختلف زير نظر 173 اتحاديه صنفي در نقاط مختلف استان مرکزي فعاليت دارند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور