کد مطلب : 63847 تاریخ مطلب : 1399/03/06

انتخابات اتحاديه صنف طلا سازان و جواهر فروشان شهرستان اراک

انتخابات اتحاديه صنف طلاسازان و جواهر فروشان شهرستان اراک روز پنجشنبه مورخ 99/03/08 از ساعت 10:30 الي 12:30 در ساختمان اتاق اصناف به آدرس انتهاي خيابان هپکو بلوار ساوه خيابان وکلا روبروي پمپ گاز برگزار ميگرددلذا از کليه اعضاي داراي پروانه کسب آن اتحاديه دعوت بعمل ميآيد با در دست داشتن پروانه کسب و يا کارت شناسايي معتبر جهت شرکت در انتخابات حضور بهم رسانند
نیمتا روزنامه های صبح کشور