کد مطلب : 54718 تاریخ مطلب : 1399/01/28

??تمديد تسهيلات تامين اجتماعي براي جلوگيري از شيوع کرونا تا پايان ارديبهشت ??دفترچه‌هاي درماني بيمه شدگان تا پايان ارديبهشت 99 داراي اعتبار خواهند بود و نيازي به مراجعه حضوري بيمه شدگان به شعب و کارگزاري‌ها براي تمديد دفترچه‌هاي درماني نيست./ايسنا @arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور