کد مطلب : 54709 تاریخ مطلب : 1399/01/28

?? نانوايان از پرداخت حق بيمه معاف شدند ??زدا، مشاور امور بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي : ??در شرايط فعلي يکي از گروه‌هايي که از پرداخت حق بيمه معاف شدند نانوايان هستند. ??نانوايان بدانند که سهم کارفرما از پرداخت حق بيمه معاف است و فقط بايد حق بيمه پرسنل خود را جمع کند و سر ماه به سازمان تأمين اجتماعي تحويل دهد. ??تنها از پرداخت سهمي که خودشان بايد به عنوان کارفرما براي حق بيمه پرداخت کنند معاف شدند. @arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور