کد مطلب : 4899 تاریخ مطلب : 1395/04/15

آژانس‌ها تاکسي‌بار و رستوران هاي بين راهي به اتاق اصناف واگذار شدند

رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي گفت: آژانس‌ها تاکسي‌بار و رستوران‌هاي سنتي و بين راهي بعد از سال ها جزء رسته واحدهاي صنفي قرار گرفتند.

جمشيد زند رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي در اين خصوص گفت: بحث رسته اين دو واحد صنفي بين اتاق اصناف و سازمان گردشگري اختلاف بود که بالاخره در دولت يازدهم تکليف اين دو رسته مشخص شد.
زند اظهار کرد: بر اساس تصميم دولت آژانسها تاکسيبار و رستورانهاي سنتي و بين راهي که سالهاي سال در خصوص آنها با گردشگري مشکل داشتيم، به اتاق اصناف واگذار شدند.
وي با بيان اينکه اين دو واحد دو ماه مهلت دارند تا پروانههاي کسب خود را از اصناف دريافت کنند بيان کرد: بعد از اين دو ماه مطابق با قانون نظام صنفي با اين دو واحد برخورد خواهد شد.
رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي در صورتي که مطابق قانون صنفي برخورد نکنند پروانه اين واحدها ابطال و واحد پلمب ميشود.
استان مرکزي داراي 12 اتاق اصناف، 211 اتحاديه صنفي، و شصت هزار واحد صنفي است.

نیمتا روزنامه های صبح کشور