کد مطلب : 43327 تاریخ مطلب : 1398/10/10

دهمين اجلاس عمومي اتاق اصناف مرکز استان مرکزي با حضور هيات رييسه اتاق اصناف اراک و روساي اتحاديه صنفي شهر اراک و با حضور امام جمعه اراک با محوريت نهم ديماه (روز بصيرت و ميثاق با ولايت ) برگزار شد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور