کد مطلب : 43278 تاریخ مطلب : 1398/09/26

استاندار مرکزي: ايجاد شهرک صنوف در مرکز استان مي تواند ظرفيت هاي بسيار مناسبي ايجاد کند

‍ استاندار مرکزي:
ايجاد شهرک صنوف در مرکز استان مي تواند ظرفيت هاي بسيار مناسبي ايجاد کند
استاندار مرکزي گفت: ايجاد شهرک صنوف در مرکز استان مي تواند ظرفيت هاي بسيار مناسبي ايجاد کند که بايد در اين خصوص کميته اي تشکيل و کارها را پيگيري کند.


سيد علي آقازاده استاندار مرکزي امروز در نهمين اجلاس عمومي روساي اتحاديههاي صنفي اراک گفت: اصناف هميشه پيشتاز در خدمترساني به مردم بودهاند و در اين راستا همواره براي خدمترساني صادقانه تلاش کردهاند.

آقازاده تکميل ساختمان اتاق اصناف استان را نشان از همت و اراده قوي اين مجموعه دانست و اظهار کرد: چراکه تکميل اين ساختمان 10 هزار مترمربع با 14 ميليارد تومان در طول 3 سال که با نهايت کيفيت انجامشده نشان از اين دارد که اصناف بهطور حرفهاي کسبوکار را ميشناسد و در اين حوزه تخصص خوبي دارد.

وي با تأکيد بر اينکه همه بايد تلاش کنيم تا دولت تصديگري کمتري داشته باشد افزود: خصوصاً در اموري که با مردم بيشتر درگير هستند تا کارها بهطور روانتري انجام شوند.

استاندار مرکزي گفت: در طي دو سال گذشته گراني و تورمي که در کشور ايجادشده فشار آن بيشتر بر روي اصناف بوده چراکه اصناف بيشتر با مردم در ارتباط هستند که الحق و انصاف، اصناف هم اين موضوع را بهخوبي مديريت کردند.

آقازاده اظهار کرد: آن چيزي که بايد به آن توجه داشت اين است که گرانيها و تورم در کشور مقصر آن دولت و يا ساير نهادها و دستگاهها نيستند.متأسفانه بعد از خروج آمريکا از برجام فروش و صادرات نفت در کشور با مشکلاتي روبه روشده به طوري که اگر ما در سال 95 ميزان درآمد ارزي کشور هم از نظر فروش نفت و هم ساير بخش ها 100 ميليارد دلار بوده که تنها 65 ميليارد دلار از فروش نفت حاصل ميشد و امروز اين ارقام بسيار کاهش پيدا کرده است.

وي ادامه داد: در سال 95 تورم زير 10 درصد بوده اما امسال به دليل تحريم ها که مقصر آن هيچ بخشي در کشور نيست و تنها به دليل بي تعهدي آمريکا در برجام بوده در حد زيادي بالا رفته است.

استاندار مرکزي گفت: امروز کسي که بر آمريکا رياست مي کند با قلدري تمام کشورها را تحريم مي کند و حتي برخي از کشورهاي ديگر را به خاطر ارتباط با ايران تهديد هم مي کند.

آقازاده بيان کرد: متاسفانه امروز فشار گراني بيشتر بر روي مردم تاثير گذاشته اما با وجود اين گراني ها هميشه مردم در مقاطع حساس کشور همراه نظام بوده اند و نظام را ياري داده اند.

وي با اشاره به اينکه خروج آمريکا از برجام يک فريب براي ايران بود گفت: چراکه آنها خيال مي کردند با خروج خود مي توانند ايران را به خروج از برجام تحريک کنند تا در اين صورت تمامي تحريم هاي سازمان ملل را دوباره بازگردانند اما اين مسئله مديريت شد و بهانه اي دست آنها داده نشد.

استاندار مرکزي گفت: متاسفانه کشورهاي باقي مانده در برجام به هيچ يک از تعهدات خود عمل نکردند و هيچ گونه آورده اي براي ايران نداشتند.

آقازاده بيان کرد: امروز آن چيزي که کشور نياز دارد وحدت و انسجام همه دستگاه ها و نهادها با مردم و نظام است تا بتوانيم با يکپارچگي از اين شرايط عبور کنيم و الحمدلله توانسته ايم تاکنون به خوبي عبور کنيم.

وي اضافه کرد: امروز شرايط به گونه اي است که اقتصاد کشور را بر مبناي اقتصاد بدون نفت مي بنديم و در واقع مي توان گفت تحريم ها امروز مي تواند براي کشور فرصتي مناسب ايجاد کند تا از اقتصاد وابسته به نفت رهايي پيدا کنيم.

استاندار مرکزي بيان کرد: در خصوص واگذاري زمين روبه روي تره بار نياز است جلسه اي با حضور اعضاي مرتبط دستگاه هاي مسئول گذاشته شود تا تصميم درستي در اين خصوص گرفته شود.

آقازاده خاطرنشان کرد: ايجاد شهرک صنوف در مرکز استان مي تواند ظرفيت هاي بسيار مناسبي ايجاد کند که بايد در اين خصوص کميته اي تشکيل و کارها را پيگيري کند.

انتهاي پيام/
@asnafmarkazi

نیمتا روزنامه های صبح کشور