کد مطلب : 43215 تاریخ مطلب : 1398/09/10

کلاس آموزش نماز و عفاف و حجاب در هفتمين اجلاس عمومي رؤساي اتحاديه هاي صنفي در روز چهارشنبه مورخ 29 آبانماه برگزار گرديد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور