کد مطلب : 43197 تاریخ مطلب : 1398/09/04

هفته بسيج گرامي باد

رهبر معظم انقلاب: فرهنگ بسيجي، فرهنگ معنويت و شجاعت و غيرت و استقلال و آزادگي و اسير خواستهاي حقير، نشدن است. هفته بسيج گرامي باد

نیمتا روزنامه های صبح کشور