کد مطلب : 43181 تاریخ مطلب : 1398/08/29

برگزاري مراسم تجليل از رؤساي اسبق اتحاديه هاي صنفي شهرستان اراک در حاشيه هفتمين اجلاس عمومي شهر چهارشنبه 29 آبانماه98

نیمتا روزنامه های صبح کشور