کد مطلب : 43177 تاریخ مطلب : 1398/08/29

حضور جمشيد زند رئيس اتاق اصناف باتفاق هيئت رئيسه همراه مسئولين و اقشار مردم در راهپيمايي ميثاق با ولايت روز چهارشنبه 29 آبانماه

نیمتا روزنامه های صبح کشور