کد مطلب : 43174 تاریخ مطلب : 1398/08/29

حضور جمشيد زند رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي در نشست بررسي سياست هاي کلان اقتصادي نهادهاي دانشگاهي و بنگاه ها در توليد و توسعه کانون هاي دانش صنعت و بازار به رياست سيد علي آقازاده استاندار مرکزي

نیمتا روزنامه های صبح کشور