کد مطلب : 43162 تاریخ مطلب : 1398/08/22

پيگيري انتقال صنوف آلاينده اراک به بيرون از شهر

انتقال صنوف آلاينده اراک از مرکز شهر به بيرون از شهر، بدون حمايت‌هاي لازم از جمله پرداخت تسهيلات و… ممکن نيست.

به گزارش اصناف ايران و به نقل از روابط عمومي اتاق اصناف اراک، جمشيد زند روز دوشنبه در کارگروه کاهش آلودگي هواي اراک با بيان اينکه نام مزاحم را بايد از صنوف برداشت، اظهار کرد: اين صنوف که در مرکز شهر فعاليت دارند، آلاينده هستند.
وي ادامه داد: به شهرک خودرو تنها به ديد سرمايهگذاري نگاه شده و نسبت به کارکرد کاهش آلودگي آن بيتوجه بودهاند.
زند گفت: شهرک خودرو را فلج کردهايم. هر زمان هر شخصي به دنبال تبليغات رسانهاي بود در مورد شهرک خودرو مصاحبه کرد. بيش از 75 درصد مالکان صنوف به عنوان سرمايهگذاري در شهرک خودرو وارد شدند و يک تعداد محدودي کاسب باقي ماندند و با اين وضعيت اين کار پيش نميرود و بايد تصميم جدي براي آن اتخاذ شود.
رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي اظهار کرد: قشري که به عنوان مزاحم نگاه ميشود و من آن را آلاينده ميدانم، ضعيفترين قشر به حساب ميآيد. انتظار داريم زمين روبروي ترهبار براي انتقال ساير صنوف بدون اينکه پول و وامي درخواست کنند، در اختيار قرار گيرد؛ با وجود اينکه بنابر طرح کاهش آلودگي هواي اراک، دولت بايد زمين را رايگان به صنوف واگذار ميکرد. /ع/

نیمتا روزنامه های صبح کشور