کد مطلب : 43096 تاریخ مطلب : 1398/08/01

ديدار سيد مهدي مقدسي نماينده مردم شريف اراک، خنداب و کميجان با جمشيد زند رييس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي درخصوص طرح اصلاحيه قانون نظام صنفي

در اين ديدار درخصوص طرح اصلاحيه قانون نظام صنفي كه در مركز پژوهش هاي مجلس مطرح است بحث وتبادل نظرشد همچنين در خصوص اجراي طرح شهرك مشاغل آلاينده و مشكلات اصناف در اين نشست مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. يکشنبه 28 مهرماه 98

نیمتا روزنامه های صبح کشور