کد مطلب : 43095 تاریخ مطلب : 1398/08/01

گزارش تصويري از ششمين اجلاس عمومي رؤساي اتحاديه هاي صنفي اراک

نیمتا روزنامه های صبح کشور