کد مطلب : 41959 تاریخ مطلب : 1398/06/24

اجلاسيه 332شهيد ورزشکار استان مرکزي يکشنبه 98/6/24 ساعت 16:30 سالن ورزشي شهداي 5مرداد اراک کنگره_ملي_نقش_امام_خميني(ره) در هشت سال دفاع مقدس و 6200 شهيد استان_مرکزي

نیمتا روزنامه های صبح کشور