کد مطلب : 40870 تاریخ مطلب : 1398/05/22

اولين فراخوان افراد صنفي تحت پوشش اتحاديه صنف مشاورين املاک شهرستان اراک جهت شرکت در انتخابات ( کانديداتوري) هيأت مديره و يا بازرس اتحاديه

نیمتا روزنامه های صبح کشور