کد مطلب : 38246 تاریخ مطلب : 1398/01/28

مسکن گرفتار سونامي افزايش قيمت؛ افزايش بدون حساب‌وکتاب قيمت مسکن/ مسکن مهر بهترين راهکار براي خانه دار شدن افراد کم درآمد/ 2 تا 12 ميليون تومان قيمت هر متر مسکن در اراک

رئيس اتحاديه مشاورين املاک اراک استفاده از طرحي مانند مسکن مهر را براي خانه‌دار شدن افراد کم‌درآمد بهترين راهکار دانست.

محمود نوروزي رئيس اتحاديه مشاورين املاک اراک در گفتگو با ديار آفتاب؛ در رابطه با بازار خريدوفروش مسکن گفت: متأسفانه سازندگان مسکن از سال گذشته قيمت مسکن را بدون حسابوکتاب افزايش داده و به همين تناسب قيمت زمين هم افزايش قابلملاحظهاي داشت که در نهايت باعث افزايش چشمگير قيمت تمامشده مسکن نسبت به سال 96 و اوايل سال 97 شد.

وي بابيان اينکه در بعضي از مناطق شاهد افزايش دو برابري قيمت مسکن بوديم، اظهار کرد: در اکثر نقاط کشور اين مسئله اتفاق افتاد که افزايش قيمت مصالح ساختماني، دستمزد کارگر و افزايش نرخ ارز از اصليترين دلايل رشد قيمت تمامشده مسکن بود. همچنين سازندگان مسکن اصليترين نقش را در اين افزايش قيمت داشتند.

نوروزي در رابطه باقيمت اجاره مسکن تشريح کرد: در اجاره مسکن نيز معمولاً پيک مصرف از ارديبهشتماه شروعشده و تا شهريورماه ادامه دارد که با توجه به اينکه اجاره خانه تابعي از قيمت فروش مسکن هست، افزايش قيمت را در بخش اجاره نيز شاهد بوديم. اما در سال جديد به علت اينکه به زمان اوج مصرف نرسيدهايم هنوز نرخ کرايه نسبت به نيمه دوم سال گذشته افزايش خاصي نداشته است.

رئيس اتحاديه مشاورين املاک اراک تصريح کرد: دستگاههاي مربوطه بايد با اختصاص زمينهاي خالي خود بهخصوص زمينهاي دولتي حاشيه شهر اقدام به ساختوساز مسکن کنند تا افراد کمدرآمد و جوانان خانهدار شوند.

وي با اشاره به طرح مسکن مهر، بيان کرد: در ساخت خانهها نيز اگر بنياد مسکن خود وارد عمل شود بسيار بهتر از تعاونيها است چراکه هزينههاي سربار تعاونيها نسبت به بنياد مسکن بيشتر بوده و باعث افزايش هزينه ساخت مسکن ميشود.

نوروزي استفاده از طرحي مانند مسکن مهر را براي خانهدار شدن افراد کمدرآمد بهترين راهکار دانست و تأکيد کرد: مسکن مهر بهترين طرح بود چراکه تنها راهکار موجود براي جلوگيري از افزايش قيمت مسکن، همين طرح بود، اما متأسفانه با تغيير دولت اين موضوع هم سياسي شد و ادامه پيدا نکرده و بسيار کمرنگ شد.

وي در بخش ديگري از سخنانش به حداقل و حداکثر قيمت مسکن در اراک اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قيمت آپارتمان در شهر اراک از حدود متري 2 ميليون تومان شروع و تا متري 12-13 ميليون تومان نيز ادامه دارد و اين تفاوت قيمت با توجه به موقعيت جغرافيايي ملک، دسترسي به مرکز شهر و خدمات شهري، امکانات و مشاعات افزايش و کاهش مييابد و با آن ارتباط مستقيم دارد.

انتهاي پيام/

نیمتا روزنامه های صبح کشور