کد مطلب : 38172 تاریخ مطلب : 1398/01/01

متن پيام نوروزي رهبر انقلاب اسلامي بمناسبت آغاز سال 98

?? متن پيام نوروزي رهبرانقلاب اسلامي به مناسبت آغاز سال 1398?
بسم الله الرّحمن الرّحيم

يا مقلّب القلوب و الابصار يا مدبّر اللّيل و النّهار يا محوّل الحول و الاحوال حوّل حالنا الي احسن الحال.


خدا را شکرگزارم که مقدّر فرمود امسال هم عيد نوروز را که با ميلاد مسعود امير مؤمنان و مولاي متّقيان همزمان شده است، به ملّت عزيز ايران تبريک عرض کنم؛ عيدتان مبارک همميهنان عزيز! اميدوارم همهي شما با سعادت، با سلامت جسمي، با دل شاد و با توفيقات روزافزون مادّي و معنوي انشاءالله اين سال جديد را بگذرانيد. تبريک ويژه عرض ميکنم به خانوادهي معظّم شهيدان و به جانبازان عزيز و خانوادههاي آنها، و درود فراوان ميفرستم به روح مطهّر امام بزرگوار و ارواح مطهّر شهيدان.


سال پُرماجرايي را گذرانديم. در اين سالي که گذشت، ملّت ايران به معني واقعي خوش درخشيد. دشمنان نقشهها کشيده بودند، نقشهها داشتند براي ملّت ايران. صلابت ملّت و بصيرت ملّت و همّت جوانان، نقشههاي دشمنان را خنثي کرد. در مقابلِ تحريمهاي شديد و به قول خودشان بيسابقهي آمريکا و اروپا، ملّت ايران، هم در عرصهي سياسي، هم در عرصهي اقتصادي يک واکنش محکم و مقتدرانهاي از خود نشان داد.


در عرصهي سياسي، مظهر اين واکنش راهپيمايي عظيم بيستودوّم بهمن و موضعگيريهاي مردم در طول ماههاي اين سال بود. مظهر موضعگيريِ تقابل اقتصادي، [عبارت است از] افزايش ابتکارات علمي و فنّي، افزايش چشمگير شرکتهاي دانشبنيان، افزايش توليدات زيربنائي و اساسي داخلي که از جمله همين چند روز قبل از اين، افتتاح فازهاي متعدّد گاز جنوب کشور و قبل از آن، افتتاح پالايشگاه بزرگ بندرعبّاس و از اين قبيل کارهايي که انجام گرفته، بود. بنابراين ملّت در مقابل دشمنيِ دشمنان و خباثت دشمنان توانست قدرت خود، هيبت خود، و عظمت خود را نشان بدهد و آبروي ملّت ما و آبروي انقلاب ما و آبروي نظام جمهوري اسلامي ما بحمدالله افزايش پيدا کرد.


مشکل اساسي کشور، همچنان مشکل اقتصادي است؛ بخصوص در اين ماههاي اخير، مشکلات معيشتي مردم زياد شد. بخشي از اينها مربوط است به مديريّتهاي نارسا در زمينهي مسائل اقتصادي که اينها حتماً بايستي جبران بشود. برنامههايي وجود دارد، تدابيري انديشيده شده که انشاءالله اين تدابير در طول سال جاري، سالي که امروز از اين لحظه شروع ميشود -سال 98- بايستي به ثمر بنشيند و مردم آثار آن را احساس بکنند. آنچه من عرض ميکنم، اين است که مسئلهي فوري کشور و مسئلهي جدّي کشور و اولويّت کشور فعلاً مسئلهي اقتصاد» است. در مسئلهي اقتصاد مسائلي که داريم زياد است: بحث کاهش ارزش پول ملّي يک مسئلهي مهم است، بحث قدرت خريد مردم همين جور، بحث مشکل کارخانهجات و کمکاري و احياناً تعطيل بعضي از کارخانهجات از اين قبيل است. اينها مشکلات است. آنچه من مطالعه کردم و از نظر کارشناسها استفاده کردم، کليد اين همه، عبارت است از توسعهي توليد ملّي».


سال 97 را ما سال حمايت از کالاي ايراني» اعلام کرديم. نميتوانم بگويم که اين شعار به طور کامل عملي شد، امّا ميتوانم بگويم اين شعار به صورت وسيعي مورد توجّه قرار گرفت و در بسياري از موارد، اين شعار از سوي مردم مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد و همين قطعاً تأثير خواهد داشت. امسال مسئلهي توليد» مطرح است. ميخواهم مسئلهي توليد را به عنوان محور فعّاليّت قرار بدهم. مقصود خود از توليد را انشاءالله در سخنراني روز اوّل سال توضيح خواهم داد که منظور از توليد چيست. توليد اگر چنانچه به راه بيفتد، هم ميتواند مشکلات معيشتي را حل کند، هم ميتواند استغناء کشور از بيگانگان و دشمنان را تأمين کند، هم ميتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّي ميتواند مشکل ارزش پول ملّي را تا حدود زيادي برطرف کند. لذاست که مسئلهي توليد به نظر من مسئلهي محوري امسال است؛ لذا من شعار را امسال اين قرار دادم: #رونق_توليد». بايد همه تلاش کنند توليد در کشور رونق پيدا کند. از اوّل سال تا آخر سال انشاءالله اين معنا به صورت چشمگيري در کشور محسوس باشد. اگر اين [طور] شد، اميدواريم که انشاءالله حلّ مشکل اقتصادي راه بيفتد.


سلام و صلوات و درود قلبي خودم را به پيشگاه وليّعصر (ارواحنا فداه) عرض ميکنم و دعاي آن بزرگوار را براي شما ملّت عزيز مسئلت ميکنم و سعادت ملّت ايران و همهي ملّتهايي که نوروز را گرامي ميدارند، از خداي متعال مسئلت ميکنم.


والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته

نیمتا روزنامه های صبح کشور